Bij de beste sex dating site van nederlands heeft u vanavond nog sex!
Gebruikersnaam
Wachtwoord
De beste sex dates heeft verschillende soorten profielen, van jong tot oud!

Disclaimer Bestesexdates.nl

Artikel 1. Definitie Website

1.1. - Het inschrijven als deelnemer en het bezoeken van Bestesexdates bevestigt dat U onze disclaimer/voorwaarden hebt gelezen en hiermede volledig akkoord gaat. Het staat ons vrij onze disclaimer/voorwaarden op elk en enig tijdstip aan te passen c.q. wijzigingen, vanaf het moment van plaatsing op de Bestesexdates zijn deze wijzigingen van toepassing!

Artikel 2. Minimum Leeftijd

2.1 - Inschrijving op onze website is alleen voor deelnemers vanaf de leeftijd van 18 jaar of ouder, inschrijvingen van deelnemers jonger dan 18 jaar worden zonder pardon van onze site verwijderd!

2.2. - Een deelnemend lid bevestigd door gebruik te maken van Bestesexdates toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder!

Artikel 3. Inschrijving

3.1. - Van iedere deelnemer worden bij het inloggen op Bestesexdates het IP-adres van de computeraansluiting vastgelegd, deze registratie is louter en alleen uit beveiligingsoverwegingen! Bestesexdates behoudt zich het recht voor om bij misbruik, door middel van het IP-adres Uw persoonlijke gegevens over Uw aansluiting te achterhalen.

3.2. - Bij Bestesexdates is e-mailcontact mogelijk via een interne anonieme mailsysteem op de site. Bestesexdates geeft U het advies voorzichtig te zijn met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat het verantwoord is en U zelf er een goed gevoel over heeft, waarbij het verantwoord is om dit te doen!

3.3. - Bij Bestesexdates worden Uw gegevens opgeslagen in veilige beveiligde omgeving! De persoonlijke gegevens die U bij de inschrijving heeft verstrekt anders dan Uw profiel en foto, zijn nooit toegankelijk voor derden ook worden deze niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld aan andere partijen.

3.4. - Op onze site is het verboden dat deelnemers via het interne systeem marketing berichten te verzenden, duidelijk is daarom dat alle berichten ingegeven op onze site mogelijk ter controle door de operatoren gelezen kunnen of mogen worden, los van het feit of zij al dan niet de geadresseerde zijn. Op foto’s bij het profiel of op de begeleidende tekst mag geen tekst voorkomen welke link naar een website, mailadres, telefoonnummer enz.. U als deelnemer verklaart dat U geen foto's van niet verboden aard inzendt, jeugdfoto's (onder 18 jaar), groepsfoto's, foto’s waar kinderen op voorkomen, seks foto's van dieren of foto's van andere mensen dan Uzelf en dan herkenbaar in beeld worden op Bestesexdates niet toegelaten. Bestesexdates behoudt zich het recht voor om foto's of andere afbeeldingen die niet voldoen aan onze voorwaarden te weigeren of te verwijderen, discussie hierover is niet mogelijk!

3.5. - De beheerder/eigenaar van de website Bestesexdates.nl kan en zal geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze site aangeboden dienst, het is niet mogelijk hem aansprakelijk te stellen als Uw inschrijving/deelname niet het resultaat oplevert wat U had gewenst en niet zal leiden tot een contact, relatie, afspraak of dergelijke, verder wordt hij ook geheel gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien enige onjuiste of onvolledige informatie via deze website word aangeboden via of door de leden. Leden kunnen, ook al is dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname van Bestesexdates voor een ander niet toegestane doel gebruiken, voor dit niet geoorloofde of niet wettige gebruik van de toepassing van Bestesexdates is elke aansprakelijkheid van Bestesexdates uitgesloten. Bestesexdates kan de correctheid van haar deelnemers, betreffende de identiteit niet exact controleren of vaststellen, zeker wat betreft de kenmerken van persoonlijke aard zoals geslacht, geboorte datum en uiterlijk, daarom staat Bestesexdates niet garant voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door deelnemers in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze service zowel natuurlijke als fictieve, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan entertainment doeleinde waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk kan zijn. De eigenaar/beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen voortkomen, deelnemen is voor eigen risico. Bestesexdates is uitsluitend de dating bemiddeling verschuldigd, niet het welslagen, het gebruik c.q. deelnemen op Bestesexdates.nl geeft geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner, als de beoogde resultaten tegenvallen dan kan Bestesexdates daarvoor nooit aansprakelijk gesteld worden, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.

Artikel 4. Beëindigen inschrijving

4.1. - Ieder ingeschreven lid is gerechtigd, zich zonder opgave van redenen uit te schrijven. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens bijv. leeftijd, geslacht, matching uitslagen en profielfoto’s ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt, deze worden bij uitschrijving altijd geheel gewist. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens, die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare klant bevatten. Bij uitschrijving wordt het gegevensrecord van de klant gewist en de contractverhouding beëindigd!

Artikel 5. Gebruikers kosten

5.1. - De kosten voor het gebruik van de website Bestesexdates zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

5.2. - De telefonische kosten voor de betaalde kant van de website zijn 0,80 euro cent p/m voor Nederlandse deelnemers en 1,50 euro per/ minuut deelnemers uit België.

5.3. - De bovengenoemde kosten worden verrekend via de telefoonrekening van het nummer dat is gebruikt voor de deelname en/of reactie op de website Bestesexdates.

5.4. - De kosten voor de betaalde kant van de website via iDeal variëren tussen 0,71 euro per credit en 0,83 euro per credit.

5.5. - Ieder credit is geldig voor 1 minuut toegang op de website. De credits worden per halve minuut gefactureerd met een minimale afname van 1 credit.

5.6. - De producent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de welke gevolgen dan ook voortkomen of zijn voortgekomen uit veelvuldig en/of niet juist gebruik van de aangeboden seks contact dating diensten.

5.7. - Betalingen die zijn ontvangen worden nooit gerestitueerd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. - Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen worden uitgesloten, is Bestesexdates, noch een van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor jouw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingkosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet Bestesexdates afstand van alle aansprakelijkheid van het gedrag, de daden of nalatigheden van andere deelnemende personen van Bestesexdates, in welke vorm dan ook.

Artikel 7. Auteursrecht

7.1. - De gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen op Bestesexdates zijn allen beschermd m.b.t. het auteursrecht. De aanbieder moet vooraf door de wet op auteursrechten schriftelijk om toestemming worden gevraagd bij wat voor gebruik dan ook hierop moet schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd. Dit is van toepassing op het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van Bestesexdates mogen alleen plaatsvinden voor persoonlijk privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

Artikel 8. Privacybeleid

8.1. - Het gebruik van de Bestesexdates.nl website en diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan mogelijk veranderen, deze wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de Bestesexdates website.

Artikel 9. Support

9.1. - Wanneer U klachten, vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt U deze via het contactformulier op de site mailen aan het supportteam. Let er wel op dat vragen over Bestesexdates en waarvan het antwoord terug te vinden is op de site nooit worden beantwoord. Vragen dienen duidelijk en zo uitvoerig mogelijk te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen.

Maak van bestesexdates.nl je startpagina     Voeg bestesexdates.nl toe aan je favorieten

Copyright © 2010 - 2019, BesteSexDates.nl - Alle rechten voorbehouden.

Geladen in 0.0025 seconden - 2 queries uitgevoerd